Νομικά στοιχεία

Νομικά στοιχεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται υπό τον επίσημο τίτλο: Ευάγγελος Τσουρλάκης

Επωνυμία Ευάγγελος Τσουρλάκης
Δραστηριότητα Βιοτεχνία Τσιμεντοπλακιδίων
Έδρα Μ. Πορτάλιου 25, Ρέθυμνο, 74133, Ελλάδα
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 061983683 ΔΟΥ Ρεθύμνου