Τεχνικά θέματα - Εταιρεία - TsourlakisTiles - Cement Tiles, Handmade Tiles, Tsimentoplakakia
Τεχνικά θέματα

Τεχνικά θέματα

Μην αφήνεται τα συσκευασμένα πλακάκια σε υγρούς χώρους ή υγρασία .Η αποθήκευση τους πρέπει να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον .

Η τοποθέτηση γίνεται σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑ.